بررسی کلی

موسسه حقوقی ترنم در انجام امور حقوقی ائم از وکالت ، ثبت برند ، ثبت انواع شرکت ، ثبت تمامی کارهای حقوقی و … از این قبیل امور اداری سابقه ای درخشان داشته و با تیمی موفق درحال ترقی ایست .

 

با همکاری جناب آقای یونس محمدی مسئول این موسسه حقوقی سایت این محموعه نیز راه اندازی شد تا مشتریان و کاربران این موسسه بیشتر از قبل با اطلاعات بیشتری پرونده های خود را پیگیری کنند .

پروژه

موسسه حقوقی ترنم

مشتری

یونس محمدی

انجام

Web Design, UI Design, Photography